Privacy Policy NL

Privacybeleid door Le Botaniste | Plant-based Organic | Food and Wine Bar | België

Laatste update: 14 april, 2020

Le Botaniste die optreedt als gegevensbeheerder, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens met betrekking tot gebruikers, in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “GDPR” genoemd).

 

Voor Le Botaniste (“Le Botaniste” of “wij” of “we”), bereikbaar via onze internet websites (https://lebotaniste.us/https://lebotaniste.be), is een van de hoofdprioriteiten de vertrouwelijkheid van onze bezoekers.

 

Dit Privacybeleid document bevat informatie over de verschillende soorten gegevens die we verzamelen, opslaan, gebruiken en delen.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op websites van Le Botaniste (gezamenlijk de “websites”) en op alle websites, services, servers en bijbehorende diensten zoals pagina’s op sociale media, bestelsystemen, CRM-services en offline services via tablets in de restaurants van Le Botaniste (de “Services”) Door gebruik te maken van onze websites en services, stemt u hiermee in met ons privacybeleid.

 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en geactualiseerd.

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld

Le Botaniste kan persoonlijke gegevens verzamelen, met name de informatie die u verstrekt of die automatisch wordt verzameld door technologieën voor gegevensverzameling zoals :

–   Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam en adres;

–   Elektronische identificatiegegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;

–   Communicatie met ons uitgewisseld via e-mail of op sociale netwerken om elke communicatie, vraag of verzoek te beantwoorden en te verwerken dat gebruikers ons zouden voorleggen.

 

We kunnen uw gegevens ook opslaan wanneer u onze website bezoekt. De op deze manier verzamelde informatie omvat IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, internetprovider (ISP), datum en tijd van toegang, bestemmings- / exitpagina’s en aantal kliks.

Gebruik van de persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke informatie gebruiken om onder andere alle communicatie, verzoeken of vragen die gebruikers aan ons voorleggen te verwerken en erop te reageren, trends te analyseren, sites te beheren, gebruikersbewegingen op de website te volgen, demografische informatie te verzamelen, enquêtes te organiseren, online publieksactiviteiten te analyseren, onze diensten en locaties te verbeteren, advertenties met externe advertentiebedrijven op te maken en om u nieuwsbrieven, aanbiedingen en promoties van Le Botaniste te verzenden.

 

U kunt zich afmelden voor onze newsletter door een e-mail te sturen naar info@lebotaniste.us of info@lebotaniste.be.

Bewaartermijn en beveiliging van gegevens

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de bovengenoemde doeleinden.

 

Met betrekking tot de gegevens die worden overgemaakt in het kader van enquêtes of verzoeken, worden de deze gegevens gedurende 1 maand bewaard nadat hierop werd geantwoord.

 

Wat betreft de gegevens die indirect door ons systeem worden verzonden, worden de gegevens slechts 1 maand na het bezoek op onze website bewaard.

 

De gegevens verzonden bij het online bestellen via onze website, worden gedurende 12 maanden bewaard.

 

Gedurende deze periode stellen we alle middelen in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, en om te voorkomen dat deze worden aangetast, gewist of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Toegang tot de gegevens

Toegang tot uw persoonlijke gegevens is strikt beperkt tot werknemers en aangestelden van het bedrijf Le Botaniste, gemachtigd vanwege hun functies en gebonden door een geheimhoudingsplicht.

 

De verzamelde gegevens kunnen echter worden meegedeeld aan onderaannemers die contractueel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taken die nodig zijn voor het goed functioneren van de website en haar diensten, evenals voor het juiste beheer van de relatie met u, zonder dat u hiervoor uw toestemming dient te geven. Er wordt gespecificeerd dat, in het kader van de uitvoering van hun diensten, de onderaannemers slechts beperkte toegang hebben tot uw gegevens en een contractuele verplichting hebben om ze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Afgezien van de hierboven vermelde gevallen, verbindt Le Botaniste zich ertoe uw gegevens niet te verkopen, te verhuren, over te dragen of toegang te verlenen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij gedwongen is wegens een legitieme reden dit te doen (wettelijke verplichting, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefening van de rechten van verdediging, enz.).

Rechten van de gebruikers

Gebruikers van wie persoonlijke informatie worden verzameld en behandeld, hebben het recht om op elk moment contact op te nemen met Le Botaniste en op voorwaarde dat ze voldoende bewijs van hun identiteit verstrekken, indien ze wensen :

– Toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze aan te passe of deze te verwijderen,

– Zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of deze te beperken (bijvoorbeeld voor directmarketingdoeleinden),

– De door hen verstrekte gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en deze desgewenst naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden, wanneer deze met hun toestemming werden behandeld en / of onder uitvoering van het contract,

– Aanvullende informatie te ontvangen over garanties in het geval van internationale gegevensoverdracht,

– Een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Privacybeleid van derden

Het privacybeleid van Le Botaniste is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid of het gebruik van door derden verzamelde informatie.

 

We raden u aan om het respectievelijk privacybeleid van deze dereden advertentieservers van te raadplegen voor meer informatie. Deze kunnen de werkwijze praktijken en instructies bevatten over het uitschakelen van bepaalde opties. U kunt een volledige lijst van dit privacybeleid en hun links hier vinden: Links naar Privacybeleid.

 

Derden gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript, software-ontwikkelingskits of webbakens, die gebruikt worden in links die op onze website verschijnen en rechtstreeks naar de browsers van gebruikers worden gestuurd. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertentiecampagnes te begroten en / of om de advertentie-inhoud op de websites die u bezoekt te personaliseren.

 

Cookies zijn informatiereeksen die een website naar de harde schijf van de individuele bezoeker van de website verzendt met het oog op registratie. Met cookies kan de website informatie opslaan die uw gebruik van de website aanzienlijk vergemakkelijkt. Le Botaniste gebruikt cookies om uw online ervaring aangenamer te maken. We kunnen cookies gebruiken om uw welkom te personaliseren wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen of als u door uw browser op de hoogte wilt worden gesteld van het verzenden van een cookie, kunt u het “help” -gedeelte van uw browserinstellingen raadplegen. Als u alle cookies weigert, zijn bepaalde delen van de website mogelijk niet meer voor u toegankelijk.

 

Houd er rekening mee dat Le Botaniste geen toegang heeft tot of controle heeft over cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

Kinderen

Onze websites en diensten zijn niet gericht op minderjarigen en verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 16 jaar. Iedereen die persoonlijke informatie aan onze diensten of websites verstrekt, verklaart dat hij / zij 16 jaar of ouder is. Als u van mening bent dat uw kind dit soort informatie op onze websites of services heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om deze informatie zo snel mogelijk uit onze administratie te verwijderen.

Vragen

Indien u bijkomende vragen mocht hebben of bijkomende informatie wenst over ons privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren op :

USA          : info@lebotaniste.us

                     Le Botaniste

                     127 GRAND street 

                     NY, NY 10013

 

BELGIQUE : info@lebotaniste.be

                     Le Botaniste 

                     Rue Franklin 2

                     1000 Brussels

                     Belgium

KIES UW SERVICE

gray paper bag
UBER EATS
bike2 gray
DELIVEROO

MELD JE AAN OM ONZE NIEUWSBRIEF TE ONTVANGEN!

CHOISISSEZ VOTRE RESTAURANT

carrot new 1
SCHUMAN
veggie organic
GENT
beet new2
BAILLI

KIES UW RESTAURANT

carrot new 1
SCHUMAN
artichoke new
GENT
beet new2
BAILLI

KIES UW RESTAURANT

carrot new 1
SCHUMAN
artichoke new
GENT
beet new2
BAILLI